دوشنبه 4 مرداد‌ماه سال 1389

بیست و نهم تیر مطلب کوتاهی نوشتم ، فکر میکردم بیست و نهم امرداد است و به فال نیک گرفتم. امشب که دیدم یک ماه اشتباه کردم ، فقط گفتم ببخشید.حالا می گویم بگذارید به حساب مساعده ماه بعد، یعنی یک ماه دیگر (نمردیم و جلوتر از زمان رفتیم، پنج روز نکشید دیپورت شدیم). حالا برای جبران مافات می نویسم (البته برای کسانی که نمی دانند و با احترام به آنان که می دانند) نام باستانی برج وسط تابستان امرداد ، امره تیت پارسی باستان  به معنی نمیرا ، به عبارتی یعنی زنده است . این روزها ما به اشتباه « مرداد » می خوانیم .این درست مخالف معنای اصل واژه است . بهتر است بجای مرداد بگوییم « امرداد » و به دیگران هم سفارش کنیم. یک واژه درست به کار گرفتن هم غنیمت است.